סיור בגן הזאולוגי

הגן הזואולוגי פתוח לקהל הרחב מדי יום בין השעות 09:00-18:00

Hand of zoological scientist holding a fraction of jaw bone for brown bear